ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ SERVICE
Εγγύηση...
Εγγύηση...
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ AIRCONTITION
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ

Φροντίστε απαραίτητα για την προληπτική ετήσια συντήρηση του κλιματιστικού σας.

Με την ετήσια συντήρηση επιτυγχάνετε :

• Την καλή λειτουργία του μηχανήματος
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Μακροζωία του μηχανήματος
• Διατήρηση προνομίων εγγύησης

Φροντίστε επίσης κατά την περίοδο λειτουργίας του μηχανήματος

• Τον καθαρισμό των φίλτρων μία φορά το μήνα.
• Την ελεύθερη ροή του αέρα στο εξωτερικό μηχάνημα.
• Την ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 26-28℃ στην ψύξη και στους 22-24℃ στην θέρμανση.
• Τον έλεγχο ροής συμπυκνωμάτων από τον σωλήνα αποχέτευσης όταν το μηχάνημα λειτούργει στην ψύξη.
 

 Κατά την περίοδο μη λειτουργίας του μηχανήματος φροντίστε :

• Να αφαιρέσετε τις μπαταριες από το χειριστήριο για την αποφυγή οξείδωσης.

• Να αφαιρέσετε την τροφοδοσία του ρεύματος.

"ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕ” ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ

Οι συνεχόμενες αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου το τελευταίο εξάμηνο, επέφερε σαν συνέπεια την κάλυψη των θερμικών αναγκών των κατοικιών και των μικρών επαγγελματικών χώρων με χρήση τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split). Η συχνή χρήση σε λειτουργία θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκαλεί τη συσσώρευση σκόνης και δυσάρεστων οσμών στον εναλλάκτη του εσωτερικού μηχανήματος του κλιματιστικού.

  

  • Σε περίπτωση συσσώρευσης σκόνης αυτό έχει σαν συνέπεια τη μειωμένη απόδοση του κλιματιστικού σας καθώς και στην σταδιακή φθορά του, λόγω λειτουργίας σε υψηλότερη του φυσιολογικού πίεση. Αυξημένη είναι επίσης στην περίπτωση αυτή η ενεργειακή  του κατανάλωση.
  • Σε περίπτωση που ο εναλλάκτης και ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού είναι καθαρά δεν υπάρχει καμία συνέπεια στη λειτουργία του κλιματιστικού παρά μόνο θέμα δυσφορίας στον χώρο άνεσης σας.Ένας χώρος καπνιστού, ένας χώρος εστίασης,ένας επαγγελματικός χώρος, ένας χώρος με συχνή χρήση Η/Υ ή ένας χώρος όπου κοιμούνται βρέφη είναι οι πιο συχνές περιπτώσεις που απαιτείται καθαρισμός των εναλλακτών με μυκητοκτόνο φάρμακο για την απομάκρυνση εστιών μικροβίων και την απαλοιφή των οσμών στο χώρο άνεσης.

Πλένοντας κατ ελάχιστο μία φορά το μήνα τα φίλτρα του κλιματιστικού σας εξασφαλίζετε την καλύτερη λειτουργία του και σε βαθμό απόδοσης και σε ενεργειακή κατανάλωση, την μικρότερη συγκέντρωση σκόνης στον εναλλάκτη του καθώς και την αραιότερη ανάγκη συντήρησης.

Σκόπιμος κρίνεται ετησίως ο έλεγχος της στάθμης ψυκτικού ρευστού (φρέον) στο κλιματιστικό σας για εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του κλιματιστικού σας και την προστασία του από φθορές σε περίπτωση έλλειψης ή υπερβολικής πλήρωσης υγρού.

Βέλτιστη περίοδος συντήρησης είναι ο χρόνος μετάβασης από λειτουργία χειμώνα σε λειτουργία θέρους.

Aναλαμβάνoυμε τη συντήρηση του κλιματιστικού σας και την προετοιμασία του για τη Θερινή σεζόν.  Η ακολουθούμενη διαδικασία είναι:

  1. Άνοιγμα εσωτερικού μηχανήματος και ψέκασμα εναλλάκτη με μυκητοκτόνο
  2. Πλύση πλαστικών επιφανειών και μάσκας με μυκητοκτόνο
  3. Ξέπλυμα εναλλάκτη με καθαρό νερό, καθαρισμός και τοποθέτηση φίλτρων
  4. Ψέκασμα εξωτερικού εναλλάκτη με φάρμακο καθαρισμού
  5. Πλύση μεταλλικών επιφανειών και περιβλήματος εξωτερικού μηχανήματος
  6. Ξέπλυμα με καθαρό νερό
  7. Έλεγχος πιέσεων φρέον*
* Το 90% των περιπτώσεων συντήρησης κλιματιστικών δεν απαιτεί πλήρωση ψυκτικού ρευστού (φρέον). Συμπλήρωση ψυκτικού ρευστού υποδηλώνει βλάβη. Σε αντίθετη περίπτωση συμπλήρωση γίνεται το μέγιστο κάθε 5 έτη.  Η πλήρωση φρέον 22 χρεώνεται λόγω υπερβολικά αυξημένης τιμής του μετά από κατάργηση του και αποκλεισμό του από το εμπόριο.
      

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗSERVICEΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑSITE MAP